Nevyhovuje ti velikost, nebo je na zboží vada?

Může se stát. I mistr tesař se někdy utne, švadlena ušve a tak dále a tak dále...

Stačí nám napsat na e-mail: info@choketopus.com 

Pošleme ti štítek na Zásilkovnu, oblečení zabalíš a se štítkem doneseš na jakoukoli podatelnu Zásilkovny. Balíček nám na naše náklady dorazí zpátky. Vadný, nebo nesedící kus vyměníme, nebo ti za něj pošleme peníze zpět. A účtenku? Neřeš.. stačí ti číslo objednávky. My si tě najdeme 🙂 

Sice to není třeba hrotit, jsme tu pro tebe, takže se ti budeme snažit vyjít vstříc. Ale pro tvůj klid, tady máš nějaké právnické počteníčko na dlouhé večery

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do 14 dní. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu  provozovny (uvedeno výše) prodávajícího či  na  adresu  elektronické  pošty prodávajícího (info@choketopus.com.).

  • V případě odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní a dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní
  • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím  a kupujícím   uzavřena   s rozvazovací   podmínkou,   že   dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.